sk

Personalizovaná liečba v onkológii

„Personalizovaná medicína je založená na poznatku, že rozdielni pacienti s tou istou klinickou diagnózou môžu reagovať na rovnakú liečbu rozličným spôsobom. Individuálne charakteristiky pacienta majú totiž vplyv na spôsob, akým liek funguje, bez ohľadu na to, či sa jedná o lieky súvisiace s chorobou alebo o lieky nezávislé od daného ochorenia.“

Tieto slová sa stali základným postulátom v poradí už druhej konferencie, ktorá bola pod názvom Onkologická liečba II venovaná problematike nádorových ochorení. Konferencia sa konala 10. mája 2012 v bratislavskom hoteli Mercure pod záštitou prof. MUDr. Lukáša Planka, CSc. z Ústavu patológie JLF v Martine a PharmDr. Dominika Tomeka, MPH, PhD. zo združenia Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, o.z.

Témou seminára boli možnosti hradenia cielenej liečby a sprievodnej diagnostiky v podmienkach Českej republiky a Slovenska. Na konferencii vystúpili viacerí odborníci, ktorí sa problematike venovali z pohľadu rôznych aspektov. Medzi českými a slovenskými odborníkmi vystúpil aj riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv PharmDr. Ján Mazag.

Riaditeľ štátneho ústavu sa vo svojej prezentácii venoval procesom registrácií nielen onkologických liekov, ale aj liekov ostatných ATC skupín, vysvetlil spôsoby registrácie v kontexte národných a európskych procedúr, ktoré doplnil o výsledky úspešných rozhodnutí o registrácie liekov v jednotlivých kategóriách. Prednáška pokračovala štatistikami spotreby onkologických liekov v porovnaní s ostatnými liekmi v časovom horizonte niekoľkých rokov, ako aj informáciami o nákladovosti a úhrade registrovaných liekov z pohľadu zdravotných poisťovní. PharmDr. Ján Mazag uviedol aj príklady pre cielenú liečbu s využitím biomarkerov, vďaka ktorým je možné liečbu nasadiť na mieru individuálne každému pacientovi.

Výsledkom personalizovanej liečby je hmatateľné zlepšenie zdravia a kvality života pacientov a zníženie rizika nežiaducich účinkov, ktoré by mohli byť vyvolané v prípade, ak by liek na liečbu pacienta nebol vhodne zvolený.

Prezentáciu PharmDr. Jána Mazaga si môžete pozrieť v prílohe.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png