sk

15. lekárnický kongres venovaný téme manažmentu farmakoterapie pacienta

Dňa 18.10.2014 sa v Žiline uskutočnil 15. lekárnický kongres, ktorý organizovala Regionálna lekárnická komora. Záštitu nad lekárnickým kongresom prevzal MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, predseda Výboru NR pre zdravotníctvo. 

Ústrednou témou kongresu bola  ,,Manažment farmakoterapie pacienta, cesta k spokojnému pacientovi“. Na kongrese sa zúčastnilo viac ako 100 lekárnikov zo Slovenskej republiky, ale aj zástupcovia lekárnikov z Českej republiky, Francúzskej republiky, Veľkej Británie, zástupcovia Slovenskej lekárskej spoločnosti, asociácie súkromných lekárov, zdravotných poisťovní a pod. 

Na kongrese vystúpil s témou ,,Informácie o liekoch ako neoddeliteľná súčasť manažmentu terapie pacienta“ aj PharmDr. Ján Mazag, riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Vo svojej prednáške sa riaditeľ ústavu zameral na dôležitosť získavania informácií o liekoch so zreteľom na dané ochorenie pacienta, na dôležitosť získavania objektívnych údajov o lieku, ktoré ovplyvňujú účinnosť a bezpečnosť pri liečbe. Objektívny zdroj informácií je pritom základom pre informovanosť pacienta zo strany lekárnika pri dispenzačnej činnosti. Pán PharmDr. Mazag zdôraznil, že účelné poskytovanie informácií o lieku je základným predpokladom vhodného manažmentu terapie pacienta zo strany lekárnika. 

Záverom prednášky PharmDr. Mazag upozornil na nové informácie o liekoch, ktoré sa pravidelne aktualizujú na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Európskej liekovej agentúry. 

Viac informácií si môžete prečítať v priloženej prednáške:

 Prezentácia

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png