sk

Účasť zástupcu ŠÚKL na kurze v gescii CEPOL

V dňoch 29. 09. až 03. 10. 2014 sa v Bratislave uskutočnil kurz pod názvom ,,Boj proti drogám a strategické vyhliadky v oblasti syntetických drog“ pre vyšších styčných dôstojníkov v zastúpení protidrogových partnerských služieb, predovšetkým z členských štátov EÚ.

Na stretnutí vystúpil aj pracovník Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv PharmDr. Jozef Német, ktorý dňa 29.09.2014 predniesol prezentáciu na tému ,,Lieková legislatíva SR a monitorovanie liekov s obsahom pseudoefedrínu (PSE)".

Účastníci kurzu boli oboznámení so súčasným stavom slovenskej liekovej legislatívy SR, zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a jeho ustanoveniami, ktoré sa týkajú agendy drogových prekurzorov. Zdôraznené boli povinnosti lekární, ktoré sa týkajú internetového výdaja liekov s obsahom drogového prekurzora (na jeden liekový cyklus). Osobitne bolo zdôraznené ustanovenie, ktorým sa ukladá držiteľom povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach, vydávať voľnopredajné lieky s obsahom drogového prekurzora v takom počte balení, ktorý je potrebný na jeden liečebný cyklus.

PharDr. Német v závere prednášky spomenul vyhodnocovanie a kontrolu výdaja voľnopredajných liekov s obsahom PSE vo verejných lekárňach na základe mesačných hlásení o ich dodávkach zo strany organizácií na distribúciu liekov.

Viac informácií si môžete prečítať v priloženej prednáške:

Drug legislation in the Slovak Republic and monitoring of medicines containing pseudoephedrine (PSE) 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png