sk

Detail lieku

SPRYCEL 140 mg filmom obalené tablety

Kód 01242
Registračné číslo EU/1/06/363/015
Doplnok: tbl flm 30x1x140 mg (blis.Alu/Alu-jednotl.dávka)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG , Írsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01E Inhibítory proteínkinázy
L01EA Inhibítory BCR-ABL tyrozínkinázy
L01EA02 Dazatinib
Exspirácia: 36
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Originálny prípravok
Vydané: 30.09.2010
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Dokument: DHPC letter_BCR-ABLTKIs_SK 11 4 2016.pdf  
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 05.04.2022
eu-flag.png sk-flag.png