sk

Detail lieku

Hulio 40 mg/0,8 ml injekčný roztok

Kód 0158D
Registračné číslo EU/1/18/1319/008
Doplnok: sol inj 1x0,8 ml/40 mg (liek.inj.skl.+ 2 tamp.)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Viatris Limited, Írsko
Indikačná skupina: 59 - IMMUNOPRAEPARATA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L04 Imunosupresíva (zmena WHO)
L04A Imunosupresíva (zmena WHO)
L04AB Inhibítory tumor nekrotizujúceho alfa faktora (TNF-alfa)
L04AB04 Adalimumab
Exspirácia: 24
Podanie: subkutánne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Odkazovaná žiadost - liek podobný s biologickým referencným liekom (biosimilar)
Vydané: 17.09.2018
Platnosť: 17.09.2023
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 24.11.2021
eu-flag.png sk-flag.png