sk

Detail lieku

DuoResp Spiromax 320 mikrogramov/9 mikrogramov inhalačný prášok

Kód 0162B
Registračné číslo EU/1/14/920/004
Doplnok: plv inh 1x60 dávok (inh.ABS/PT/PP)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Teva Pharma B.V., Holandsko
Indikačná skupina: 14 - BRONCHODILATANTIA, ANTIASTHMATICA
ATC:
R Respiračný systém
R03 Antiastmatiká
R03A Sympatomimetiká, inhalačné
R03AK Sympatomimetiká v kombinácii s kortikosteroidmi alebo inými liečivami s výnimkou anticholinergík
R03AK07 Formoterol a budezonid
Exspirácia: 36
Druh obalu: inhalátor
Podanie: inhalačné použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis
Právny základ žiadosti: Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná)
Vydané: 28.04.2014
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 12.04.2019
eu-flag.png sk-flag.png