sk

Detail lieku

OPDIVO 10 mg/ml infúzny koncentrát

Kód 0238E
Registračné číslo EU/1/15/1014/004
Doplnok: con inf 1x12 ml/120 mg (liek.inj.skl.)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG , Írsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01F MONOKLONÁLNE PROTILÁTKY A KONJUGÁTY PROTILÁTKY S LIEČIVOM
L01FF Inhibítory PD-1/PD-L1 (proteín programovanej bunkovej smrti 1/ligand proteínu programovanej bunkovej smrti 1)
L01FF01 Nivolumab
Exspirácia: 36
Druh obalu: liekovka injekčná sklenená
Podanie: intravenózne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 19.06.2015
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 22.04.2022
eu-flag.png sk-flag.png