sk

Detail lieku

Zirabev 25 mg/ml infúzny koncentrát

Kód 0863D
Registračné číslo EU/1/18/1344/001
Doplnok: con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Pfizer Europe MA EEIG, Belgicko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XC Monoklonálne protilátky
L01XC07 Bevacizumab
Exspirácia: 36
Druh obalu: liekovka injekčná sklenená
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Odkazovaná žiadost - liek podobný s biologickým referencným liekom (biosimilar)
Vydané: 14.02.2019
Platnosť: 14.02.2024
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 11.03.2019
eu-flag.png sk-flag.png