sk

Detail lieku

YERVOY 5 mg/ml infúzny koncentrát

Kód 09561
Registračné číslo EU/1/11/698/002
Doplnok: con inf 1x40 ml/200 mg (liek.inj.skl.)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG , Írsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01F MONOKLONÁLNE PROTILÁTKY A KONJUGÁTY PROTILÁTKY S LIEČIVOM
L01FX Iné monoklonálne protilátky a konjugáty protilátky s liečivom
L01FX04 Ipilimumab
Exspirácia: 36
Druh obalu: liekovka injekčná sklenená
Podanie: intravenózne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 13.07.2011
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 03.05.2022
eu-flag.png sk-flag.png