sk

Detail lieku

KEYTRUDA 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok

Kód 0975C
Registračné číslo EU/1/15/1024/002
Doplnok: con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Merck Sharp & Dohme B.V., Holandsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01F MONOKLONÁLNE PROTILÁTKY A KONJUGÁTY PROTILÁTKY S LIEČIVOM
L01FF Inhibítory PD-1/PD-L1 (proteín programovanej bunkovej smrti 1/ligand proteínu programovanej bunkovej smrti 1)
L01FF02 Pembrolizumab
Exspirácia: 24
Druh obalu: liekovka injekčná sklenená
Podanie: intravenózne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 17.07.2015
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 10.02.2022
eu-flag.png sk-flag.png