sk

Detail lieku

IMBRUVICA 140 mg tvrdé kapsuly

Kód 2189B
Registračné číslo EU/1/14/945/001
Doplnok: cps dur 90x140 mg (fľ. HDPE)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Janssen - Cilag International N.V., Belgicko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01E Inhibítory proteínkinázy
L01EL Inhibítory Brutonovej tyrozínkinázy (BTK)
L01EL01 Ibrutinib
Exspirácia: 36
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 21.10.2014
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 12.01.2021
eu-flag.png sk-flag.png