sk

Detail lieku

Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety

Kód 2192C
Registračné číslo EU/1/16/1138/005
Doplnok: tbl flm 7 (7x1)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Nemecko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XX Iné cytostatiká
L01XX52 Venetoklax
Exspirácia: 36
Druh obalu: blister PVC/PE/PCTFE/Al
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 05.12.2016
Platnosť: 20.11.2023
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 30.11.2018
eu-flag.png sk-flag.png