sk

Detail lieku

Zydelig 150 mg filmom obalené tablety

Kód 2193B
Registračné číslo EU/1/14/938/002
Doplnok: tbl flm 60x150 mg (fľ.HDPE)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Gilead Sciences Ireland UC , Írsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01E Inhibítory proteínkinázy
L01EM Inhibítory fosfatidylinozitol-3-kinázy (PI3K)
L01EM01 Idelalizib
Exspirácia: 60
Druh obalu: fľaša HDPE
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 18.09.2014
Platnosť: 19.09.2024
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 14.10.2021
eu-flag.png sk-flag.png