sk

Detail lieku

Temybric Ellipta 92 mikrogramov/55 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok

Kód 2247D
Registračné číslo EU/1/19/1378/001
Doplnok: plv ido 1 x 1 inh./14 dávok (blis.Al)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Írsko
Indikačná skupina: 14 - BRONCHODILATANTIA, ANTIASTHMATICA
ATC:
R Respiračný systém
R03 Antiastmatiká
R03A Sympatomimetiká, inhalačné
R03AL Sympatomimetiká v kombinácii s anticholinergikami vrátane trojkombinácií s kortikosteroidmi
R03AL08 Vilanterol, umeklidíniumbromid a flutikazónfuroát
Exspirácia: 24
Druh obalu: blister Al/Al
Podanie: inhalačné použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis
Právny základ žiadosti: Žiadost so súhlasom držitela registrácie lieku (informovaný súhlas)
Vydané: 12.06.2019
Platnosť: 12.06.2024
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 25.07.2019
eu-flag.png sk-flag.png