sk

Detail lieku

Xospata 40 mg filmom obalené tablety

Kód 2827D
Registračné číslo EU/1/19/1399/001
Doplnok: tbl flm 84x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska - orphan
Držiteľ, krajina: Astellas Pharma Europe B.V., Holandsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XE Inhibítory proteínkinázy
L01XE54 Gilteritinib
Exspirácia: 48
Druh obalu: blister OPA/Al/PVC/Al
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 24.10.2019
Platnosť: 24.10.2024
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 11.11.2019
eu-flag.png sk-flag.png