sk

Detail lieku

XELJANZ 11 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Kód 3286D
Registračné číslo EU/1/17/1178/011
Doplnok: tbl plg 90x11 mg (fľ.HDPE)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Pfizer Europe MA EEIG, Belgicko
Indikačná skupina: 59 - IMMUNOPRAEPARATA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L04 Imunosupresíva (zmena WHO)
L04A Imunosupresíva (zmena WHO)
L04AA Selektívne imunosupresíva (zmena WHO)
L04AA29 Tofacitinib
Exspirácia: 36
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 16.12.2019
Platnosť: 24.03.2027
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 10.03.2022
eu-flag.png sk-flag.png