sk

Detail lieku

XELJANZ 11 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Kód 3288D
Registračné číslo EU/1/17/1178/013
Doplnok: tbl plg 91x11 mg (blis.Al/PVC/Al)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Pfizer Europe MA EEIG, Belgicko
Indikačná skupina: 59 - IMMUNOPRAEPARATA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L04 Imunosupresíva (zmena WHO)
L04A Imunosupresíva (zmena WHO)
L04AA Selektívne imunosupresíva (zmena WHO)
L04AA29 Tofacitinib
Exspirácia: 36
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 16.12.2019
Platnosť: 22.03.2022
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 03.01.2020
eu-flag.png sk-flag.png