sk

Detail lieku

Sutent 50 mg tvrdé kapsuly

Kód 35917
Registračné číslo EU/1/06/347/003
Doplnok: cps dur 30x50 mg (fľ. HDPE)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Pfizer Europe MA EEIG, Belgicko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XE Inhibítory proteínkinázy
L01XE04 Sunitinib
Exspirácia: 36
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 19.07.2006
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 13.11.2018
eu-flag.png sk-flag.png