sk

Detail lieku

AFSTYLA 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Kód 3675C
Registračné číslo EU/1/16/1158/002
Doplnok: plv iol 1x500 IU+2,5 ml solv. (liek.inj.skl.)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: CSL Behring GmbH, Nemecko
Indikačná skupina: 16 - ANTICOAGULANTIA (FIBRINOLYTICA, ANTIFIBRINOL.)
ATC:
B KRV A KRVOTVORNÉ ORGÁNY
B02 ANTIHEMORAGIKÁ (HEMOSTATIKÁ)
B02B LOKÁLNE HEMOSTATIKÁ, KOMBINÁCIE
B02BD Koagulačné faktory
B02BD02 Koagulačný faktor VIII
Exspirácia: 36
Druh obalu: liekovka injekčná sklenená
Podanie: intravenózne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 04.01.2017
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 07.09.2021
eu-flag.png sk-flag.png