sk

Detail lieku

IBRANCE 125 mg filmom obalené tablety

Kód 3697D
Registračné číslo EU/1/16/1147/014
Doplnok: tbl flm 21x125 mg (blis.PVC/OPA/Al/PVC/Al)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Pfizer Europe MA EEIG, Belgicko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01E Inhibítory proteínkinázy
L01EF Inhibítory kináz zavislých od cyklínu (CDK)
L01EF01 Palbociklib
Exspirácia: 36
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 13.02.2020
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 25.05.2023
eu-flag.png sk-flag.png