sk

Detail lieku

SPRYCEL 70 mg filmom obalené tablety

Kód 37369
Registračné číslo EU/1/06/363/003
Doplnok: tbl flm 60x70 mg (fľ.HDPE)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG , Írsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XE Inhibítory proteínkinázy
L01XE06 Dasatinib
Exspirácia: 36
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Originálny prípravok
Vydané: 20.11.2006
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 12.05.2021
eu-flag.png sk-flag.png