sk

Detail lieku

Zykadia 150 mg tvrdé kapsuly

Kód 4197B
Registračné číslo EU/1/15/999/001
Doplnok: cps dur 150(3x50)x150 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Novartis Europharm Limited, Írsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01E Inhibítory proteínkinázy
L01ED Inhibítory kinázy anaplastického lymfómu (ALK)
L01ED02 Ceritinib
Exspirácia: 36
Druh obalu: blister PVC/PCTFE/Al
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 06.05.2015
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 02.03.2022
eu-flag.png sk-flag.png