sk

Detail lieku

Torisel 30 mg koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok

Kód 46872
Registračné číslo EU/1/07/424/001
Doplnok: cif fol 1x1,2 ml/30 mg+1x2,2 ml solv. (liek.inj.skl.)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Pfizer Europe MA EEIG, Belgicko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01E Inhibítory proteínkinázy
L01EG Inhibítory kinázy cicavčieho cieľa rapamycínu (mTOR)
L01EG01 Temzirolimus
Exspirácia: 36
Druh obalu: liekovka injekčná sklenená
Podanie: intravenózne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 19.11.2007
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 19.04.2022
eu-flag.png sk-flag.png