sk

Detail lieku

Inrebic 100 mg tvrdé kapsuly

Kód 6938D
Registračné číslo EU/1/20/1514/001
Doplnok: cps dur 120x100 mg (fľ.HDPE)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska - orphan
Držiteľ, krajina: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG , Írsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01E Inhibítory proteínkinázy
L01EJ Inhibítory Janusovej kinázy (JAK)
L01EJ02 Fedratinib
Exspirácia: 48
Druh obalu: fľaša HDPE
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 08.02.2021
Platnosť: 08.02.2026
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 26.10.2021
eu-flag.png sk-flag.png