sk

Detail lieku

IRESSA 250 mg filmom obalené tablety

Kód 78264
Registračné číslo EU/1/09/526/001
Doplnok: tbl flm 30(3x10) x 250 mg (blis.PVC/Al perfor.)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: AstraZeneca AB, Švédsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XE Inhibítory proteínkinázy
L01XE02 Gefitinib
Exspirácia: 48
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 24.06.2009
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 30.04.2019
eu-flag.png sk-flag.png