sk

Detail lieku

Zykadia 150 mg tvrdé kapsuly

Kód 7935C
Registračné číslo EU/1/15/999/003
Doplnok: cps dur 90x150 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Novartis Europharm Limited, Írsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XE Inhibítory proteínkinázy
L01XE28 Ceritinib
Exspirácia: 24
Druh obalu: blister PVC/PCTFE/Al
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 23.04.2018
Platnosť: 26.07.2022
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 25.04.2019
eu-flag.png sk-flag.png