sk

Detail lieku

Afinitor 10 mg tablety

Kód 79398
Registračné číslo EU/1/09/538/004
Doplnok: tbl 30x10 mg (blis. Al/PA/Al/PVC)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Novartis Europharm Limited, Írsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XE Inhibítory proteínkinázy
L01XE10 Everolimus
Exspirácia: 36
Druh obalu: blister PA/Al/PVC/Al
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 03.08.2009
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 12.04.2019
eu-flag.png sk-flag.png