sk

Detail lieku

Bosulif 400 mg filmom obalené tablety

Kód 8106C
Registračné číslo EU/1/13/818/006
Doplnok: tbl flm 28x400 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC)
Stav: Ex - EU registrácia s podmienkou (Nar. EK 2001/83/EC,§127a)
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Pfizer Europe MA EEIG, Belgicko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01E Inhibítory proteínkinázy
L01EA Inhibítory BCR-ABL tyrozínkinázy
L01EA04 Bozutinib
Exspirácia: 48
Druh obalu: blister PVC/Aclar
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 07.04.2022
Platnosť: 07.04.2027
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 26.04.2022
eu-flag.png sk-flag.png