sk

Detail lieku

IMBRUVICA 560 mg filmom obalené tablety

Kód 8454C
Registračné číslo EU/1/14/945/006
Doplnok: tbl flm 30x1x560 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Janssen - Cilag International N.V., Belgicko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01E Inhibítory proteínkinázy
L01EL Inhibítory Brutonovej tyrozínkinázy (BTK)
L01EL01 Ibrutinib
Exspirácia: 24
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 21.10.2014
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 12.01.2021
eu-flag.png sk-flag.png