sk

Detail lieku

TAGRISSO 80 mg filmom obalené tablety

Kód 8880B
Registračné číslo EU/1/16/1086/004
Doplnok: tbl flm 28x1x80 mg (blis.Al/Al-perf.)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: AstraZeneca AB, Švédsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01E Inhibítory proteínkinázy
L01EB Inhibítory receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR) tyrozínkinázy
L01EB04 Ozimertinib
Exspirácia: 36
Druh obalu: blister Al/Al
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 02.02.2016
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 14.04.2022
eu-flag.png sk-flag.png