sk

Detail lieku

Lymphoseek 50 mikrogramov súprava pre rádiofarmakum

Kód 9488C
Registračné číslo EU/1/14/955/002
Doplnok: kit rad 1x50 µg (liek.inj.skl.)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Navidea Biopharmaceuticals Europe Ltd., Írsko
Indikačná skupina: 88 - RADIOPHARMACA
ATC:
V Rôzne (vária)
V09 Diagnostické rádiofarmaká
V09I Detekcia nádorov
V09IA Zlúčeniny technécia (99mTc)
V09IA09 Technécium (99mTc)
Exspirácia: 18
Druh obalu: liekovka injekčná sklenená
Podanie: intradermálne, subkutánne, intratumorálne, peritumorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 19.11.2014
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Nie
Aktualizácia údajov: 17.09.2020
eu-flag.png sk-flag.png