sk

Detail lieku

Verzenios 50 mg filmom obalené tablety

Kód 9602C
Registračné číslo EU/1/18/1307/001
Doplnok: tbl flm 14x50 mg (blis.PCTFE/PE/PVC/Al)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Eli Lilly Nederland B.V., Holandsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01E Inhibítory proteínkinázy
L01EF Inhibítory kináz zavislých od cyklínu (CDK)
L01EF03 Abemaciklib
Exspirácia: 36
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 27.09.2018
Platnosť: 27.09.2023
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 14.01.2022
eu-flag.png sk-flag.png