sk

Detail lieku

Mayzent 1 mg filmom obalené tablety

Kód 9680D
Registračné číslo EU/1/19/1414/008
Doplnok: tbl flm 98x1 mg (PA/Al/PVC/Al)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Novartis Europharm Limited, Írsko
Indikačná skupina: 59 - IMMUNOPRAEPARATA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L04 Imunosupresíva (zmena WHO)
L04A Imunosupresíva (zmena WHO)
L04AA Selektívne imunosupresíva (zmena WHO)
L04AA42 Siponimod
Exspirácia: 24
Druh obalu: blister PA/Al/PVC/Al
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 13.01.2020
Platnosť: 13.01.2025
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 22.02.2022
eu-flag.png sk-flag.png