sk

Detail lieku

COMETRIQ 20 mg tvrdé kapsuly

Kód 9744A
Registračné číslo EU/1/13/890/001
Doplnok: cps dur 21x20 mg (blis.PVC/PE/PCTFE-Al)
Stav: Ex - EU registrácia s podmienkou (Nar. EK 2001/83/EC,§127a)
Typ registračnej procedúry: Európska - orphan
Držiteľ, krajina: Ipsen Pharma, Francúzsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01E Inhibítory proteínkinázy
L01EX Iné inhibítory proteínkinázy
L01EX07 Kabozantinib
Exspirácia: 36
Druh obalu: blister PVC/PE/PCTFE/Al
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 16.09.2021
Platnosť: 16.09.2026
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 10.11.2021
eu-flag.png sk-flag.png