sk

Detail lieku

Alunbrig 30 mg filmom obalené tablety

Kód 9781C
Registračné číslo EU/1/18/1264/001
Doplnok: tbl flm 60x30 mg (fľ.HDPE)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Takeda Pharma A/S, Dánsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XE Inhibítory proteínkinázy
L01XE43 Brigatinib
Exspirácia: 36
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 22.11.2018
Platnosť: 22.11.2023
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 06.12.2018
eu-flag.png sk-flag.png