sk

Detail lieku

Alunbrig 90 mg filmom obalené tablety

Kód 9788C
Registračné číslo EU/1/18/1264/008
Doplnok: tbl flm 28x90 mg (blis.Aclar/Al)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Takeda Pharma A/S, Dánsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01E Inhibítory proteínkinázy
L01ED Inhibítory kinázy anaplastického lymfómu (ALK)
L01ED04 Brigatinib
Exspirácia: 36
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 22.11.2018
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Dokument: Alunbrig karta pacienta final.pdf  
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 18.08.2023
eu-flag.png sk-flag.png