sk

Detail lieku

Alunbrig 180 mg filmom obalené tablety

Kód 9789C
Registračné číslo EU/1/18/1264/009
Doplnok: tbl flm 30x180 mg (fľ.HDPE)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Takeda Pharma A/S, Dánsko
Indikačná skupina: 44 - CYTOSTATICA
ATC:
L Cytostatiká a imunomodulátory
L01 Cytostatiká
L01E Inhibítory proteínkinázy
L01ED Inhibítory kinázy anaplastického lymfómu (ALK)
L01ED04 Brigatinib
Exspirácia: 36
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Právny základ žiadosti: Samostatná úplná – nové liečivo
Vydané: 22.11.2018
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Dokument: Alunbrig_Karta pacienta.pdf  
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 18.08.2023
eu-flag.png sk-flag.png