sk

Detail lieku

Neparvis 49 mg/51 mg filmom obalené tablety

Kód 9853B
Registračné číslo EU/1/16/1103/002
Doplnok: tbl flm 28x49 mg/51 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Stav: E - EU registrácia
Typ registračnej procedúry: Európska
Držiteľ, krajina: Novartis Europharm Limited, Írsko
Indikačná skupina: 41 - CARDIACA
ATC:
C KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM
C09 LIEČIVÁ S ÚČINKOM NA RENÍN-ANGIOTENZÍNOVÝ SYSTÉM
C09D ANTAGONISTY ANGIOTENZÍNU II, KOMBINÁCIE
C09DX Antagonisty angiotenzínu II, iné kombinácie
C09DX04 Valsartan a sakubitril
Exspirácia: 36
Druh obalu: blister PVC/PVDC/Al
Podanie: perorálne použitie
Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis
Právny základ žiadosti: Žiadost so súhlasom držitela registrácie lieku (informovaný súhlas)
Vydané: 26.05.2016
Platnosť: 26.05.2021
SPC + PIL: Databáza Európskej liekovej agentúry
Bezpečnostný prvok Áno
Aktualizácia údajov: 19.06.2018
eu-flag.png sk-flag.png