sk

Základné informácie pre elektronické podávanie dokumentácie portálom CESP

Aktualizácia august 2016

[zmeny od poslednej aktualizácie]


Štátny ústav pre kontrolu liečiv oznamuje, že od 2.11.2015 je možné podávať registračnú dokumentáciu prostredníctvom elektronického portálu CESP. V sekcii tlačivá, na www.sukl.sk nájdete aktualizované SK formuláre pre registráciu, zmeny II, IB, IA, predĺženie a oznámenie podľa §55 ods.5, 362/2011 Z.z., kde treba vyplniť číslo CESP.

Následné podávanie  doplňujúcej dokumentácie (responses) k jednotlivým procedúram, ktoré doteraz prebiehalo podávaním CD/DVD spolu so sprievodným listom cez podateľňu,je možné taktiež poslať prostredníctvom CESP.  Pri takomto podaní je potrebné poslať e-mail na adresu cesp.responses@sukl.sk,v ktorom bude uvedené evidenčné číslo žiadosti a číslo CESP. Je potrebné, aby sekvencia bola vo formáte eCTD alebo NeeS tak, ako predchádzajúca dokumentácia.

Upozorňujeme, že cez portál CESP je možné poslať iba dokumentáciu vo formáte eCTD/Nees. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte pracovníkov oddelenia príjmu a administratívnej podpory. 

Informácie pre podávanie PSUR: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/pokyny/informacia-o-povinnosti-mah-predkladat-vsetky-psur-do-centralneho-psur-repozitata-od-13.6.2016?page_id=4181

Elektronický portál CESP slúži na podávanie dokumentácie, ktorá bola doteraz podávaná na CD/DVD. Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv je aj naďalej nutné predložiť žiadosti a potvrdenia o platbe v požadovanom množstve  v papierovej podobe.

Zároveň upozorňujeme, že dátum podania je platný, ak sú ŠÚKL predložené všetky požadované žiadosti a potvrdenia o platbe. (nie vtedy, keď je dokumentácia zaslaná cez CESP)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv oznamuje, že dňom 23.9.2015 vstúpil do pilotnej testovacej etapy prijímania dokumentácie prostredníctvom  elektronického portálu CESP.

V rámci pilotnej fázy boli vybraní žiadatelia, v spolupráci s ktorými bude prebiehať testovanie prijímania dokumentácie.  Prostredníctvom tohto portálu budú žiadatelia zasielať dokumentáciu vo formáte eCTD a Nees.  

Žiadatelia, ktorí neboli zapojení do pilotnej  fázy, predkladajú dokumentáciu aj naďalej štandardným spôsobom (CD/DVD).

Ostrá prevádzka elektronického portálu CESP bude spustená až po ukončení pilotnej etapy. Predpokladaný termín spustenia je november 2015.

Aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na stránke ŠÚKL.

Viac informácií o portáli CESP nájdete na:  https://cespportal.hma.eu

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png