sk

Vydávanie a doručovanie úradného dokumentu SRL

jún 2021

Sekcia registrácie liekov (SRL) doručuje úradný dokument osobám povereným žiadateľmi/držiteľmi registrácie liekov:

  1. v elektronickej podobe podpísaný KEP podpisom
    • prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS)

a v prípade, že elektronická schránka neexistuje alebo nie je aktivovaná na doručovanie, tak

  1. v listinnej podobe originálne podpísaný
    • osobne cez Klientske centrum (KC)

Pre účel tohto článku sa za úradný dokument považuje

- rozhodnutie

- potvrdenie prijatia oznámenia o zmene

- výzva (napr. na doplnenie žiadosti)

- odpoveď na oznámenie o stiahnutí žiadosti

- odpoveď na žiadosť o informáciu

Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky a zapísanej do obchodného registra štátny ústav doručuje elektronický úradný dokument do elektronickej schránky automaticky.

Fyzickej osobe, ktorá je občanom Slovenskej republiky, dosiahne 18. rok veku a ak ide o aktivovanú elektronickú schránku fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom, štátny ústav doručuje elektronický úradný dokument do elektronickej schránky iba s jej súhlasom.

Právnickej osobe, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky, štátny ústav môže doručiť elektronický úradný dokument do elektronickej schránky na jej požiadanie v prípade, že ju má zriadenú.

Zriadenie elektronickej schránky takejto právnickej osobe sa rieši prostredníctvom žiadosti cez ÚPVS (pozri Zriadenie schránky).

Elektronický úradný dokument

 

Bude štátny ústav vydávať elektronický úradný dokument paralelne aj v listinnej podobe?

Nie, pretože doručené elektronické rozhodnutie do elektronickej schránky má rovnaký právny účinok ako by bolo doručované v listinnej podobe.

Kedy nadobudne elektronické rozhodnutie právoplatnosť?

Pokiaľ sa neodvoláte alebo nevzdáte práva na podanie odvolania voči rozhodnutiu, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť po 15 dňoch od jeho doručenia do vašej elektronickej schránky. Následne dostanete do vašej elektronickej schránky nový záznam „Doložka právoplatnosti“. Po rozkliknutí doložky je dátum nadobudnutia právoplatnosti uvedený v časti „Údaje správoplatnenia rozhodnutia“:

 

Ako sa môžem vzdať práva na podanie odvolania voči rozhodnutiu?

Ak si želáte zrieknuť sa práva na podanie odvolania voči rozhodnutiu, vyplňte tlačivo „Vzdanie sa práva na podanie odvolania proti rozhodnutiu“ uvedené na webovej stránke ŠÚKL a pošlite ho podpísaný KEP podpisom (s koncovku „asice“) ako odpoveď na správu, v ktorej vám bolo doručené rozhodnutie. V odpovedi zmeňte predmet na: Vzdanie sa práva na podanie odvolania proti rozhodnutiu – NÁZOV LIEKU – EVID. ČÍSLO ROZHODNUTIA, REG. Č. a vypíšte stručné telo správy.

 

Čo mám robiť, ak sa mi nesprávne zobrazuje doručený elektronický úradný dokument?

Ak sa vám nesprávne zobrazuje doručený elektronický úradný dokument v elektronickej schránke, skúste iný webový prehliadač. Ak sa vám dokument zobrazuje naďalej nesprávne aj v iných webových prehliadačoch, kontaktujte vašu IT podporu alebo skolenia@nases.gov.sk.

 

Kde sa nachádzajú dokumenty s elektronickým podpisom?

Dokumenty s elektronickým podpisom sa nachádzajú v tzv. ASiC kontajneri. ASiC kontajner je potrebné stiahnuť ako celok z ponuky v detaile správy („Stiahnuť (.asice, XYZ kB)“).

V ÚPVS schránke adresáta je možné priamo si pozrieť PDF dokument, alebo stiahnuť celý ASiC kontajner aj s podpisom a časovou pečiatkou. Treba tam kliknúť na tri bodky „...“ v pravom hornom rohu (pozri obrázok nižšie). Potom sa rozbalí menu s možnosťou Stiahnuť (.asice nnnnnkB).

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png