sk

Zjednodušený registračný postup

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 50, ods. 1. špecifikuje podmienky, kedy je možné pri humánnom homeopatickom lieku uplatniť tzv.  „Zjednodušený registračný postup“  a to ak humánny homeopatický liek:

  • je určený na perorálne alebo vonkajšie použitie,
  • stupňom riedenia zaručuje neškodnosť humánneho homeopatického lieku,
  • neobsahuje viac ako 1/10 000 materskej tinktúry alebo viac ako 1/100 najmenšej dávky liečiva, ktoré sa používa aj v alopatii a spĺňa kritériá na zaradenie do skupiny humánnych alopatických liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, a
  • na vnútornom obale, na vonkajšom obale alebo v inej informácii o humánnom homeopatickom lieku nemá uvedenú terapeutickú indikáciu.

Pri registrácii týchto humánnych homeopatických liekov sa nevyžadujú výsledky toxikologicko-farmakologického skúšania a výsledky klinického skúšania a tým ani predloženie predklinickej a klinickej dokumentácie.


Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png