sk

Technické chyby v predkladanej dokumentácii

Medzi nedostatky, ktoré sa pri eCTD dokumentácii vyskytujú, uvádzame tie, ktoré sa vyskytujú najčastejšie a ktoré čiastočne alebo úplne znemožňujú prácu s dokumentáciou alebo znižujú efektivitu práce pri identifikácii dokumentácie so žiadosťou.

Upozorňujeme žiadateľov o registráciu alebo o zmenu v registrácii humánnych liekov, aby dodržiavali nasledovné základné požiadavky na identifikáciu podanej žiadosti vo formáte eCTD.

 • Sekvencia nie je označená ako XXXX, ale priamo nahratá ako koreňový adresár („D:\M1, M2, M3, M4...“)
 • Vynechanie koreňového adresára a adresára sekvencie (D: \index.xml“) alebo súbor util subor
 • Envelope v časti SK chýba registračné číslo
 • pri žiadostiach o zmenu v registrácii je Tracking Number (s) nevyplnené,
 • typ žiadosti (Submission type) sa nezhoduje s údajmi uvedenými v e-žiadosti,
 • Pre každú sekvenciu, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje, je potrebné vytvoriť samostatný adresár a názov adresára, ktorý je odvodený od registračného čísla, procedurálneho čísla alebo názvu lieku. ktoré budú obsahovať príslušné sekvencie a dokumentácie.
 • Podanie iba cez CESP
 • Cover letter – neúplný, chýbajú identifikačné údaje, prázdna strana
 • Chýba Tracking Table alebo uvedenie poslednej sekvencie
 • Working documents – iba Word, správne pomenovanie - xxxx-workingdocuments
 • Sk žiadosť vložiť buď do časti 12-form pod priečinok SK alebo zaradiť do additional-data
 • Validačný report je potrebné priložiť samostatne k sekvencii ako samostatný adresár alebo súbor
 • Výskyt súborov generovaných prostredím Windows („Thumbs.db“)
 • DOS 8.3 pomenovanie súborov („JUSTIF~2.PDF“)
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png