sk

Oznámenie pre používateľov platobného portálu eŽiadosť (eVAR)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje žiadateľov/poplatníkov, ktorí používajú platobný portál eŽiadosť (eVAR), na postupy, ktoré je pri realizovaní platby nutné dodržiavať.

Pre úspešné zrealizovanie platby je potrebné:

- použiť vygenerovaný variabilný symbol,

- uviesť správnu výšku poplatku,

- uviesť bankový účet prijímateľa uvedený v platobnej inštrukcii,

- podať žiadost (§ 8 Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zároveň oznamuje, že v prípade nesprávne uhradeného správneho poplatku, napríklad na iný variabilný symbol, alebo v nesprávnej výške, prípadne na nesprávny účet, je potrebné podať Žiadosť o vrátenie správneho poplatku. Viac informácii sa nachádza tu.

Presúvanie správnych poplatkov/pohyby medzi variabilnými symbolmi nie sú možné.

Najčastejšie otázky

 1. Čo robiť, ak som uhradil správny poplatok na iný účet než je uvedený v platobnej inštrukcii?
 • Uvedená platba bude evidovaná ako mylná platba a vrátená žiadateľovi/poplatníkovi späť na účet, z ktorého bola zaslaná.
 • Žiadateľ/poplatník musí uhradiť správny poplatok na správny účet.

 1. Čo robiť, ak som uhradil správny poplatok na nesprávny/žiadny variabilný symbol (VS) -  než je uvedený v platobnej inštrukcii?
 • VS je jednoznačným identifikátorom priradenia platby správneho poplatku k žiadosti.
 • Platba nebude priradená k žiadosti.
 • O vrátenie správneho poplatku musí žiadateľ/poplatník požiadať.
 • Žiadateľ/poplatník bude vyzvaný k úhrade správneho poplatku na správny VS.

 

 1. Čo robiť, ak som uhradil správny poplatok v sume vyššej než je uvedené v platobnej inštrukcii (preplatok)?
 • Platba bude priradená k žiadosti.
 • Žiadateľ/poplatník požiada o vrátenie preplatku.
 • Presúvanie správnych poplatkov medzi podaniami nie je možné.

 

 1. Čo robiť, ak som uhradil správny poplatok v sume nižšej než je uvedené v platobnej inštrukcii (nedoplatok)?
 • Čiastočná platba bude priradená k žiadosti.
 • Žiadateľ/poplatník bude vyzvaný na doplatenie správneho poplatku.
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png