sk

Sadzobník výkonov a služieb

ŠÚKL informuje o Sadzobníku výkonov a služieb, ktorý nadobudol účinnosť 1.3.2023.  

Tento sadzobník výkonov a služieb určuje úhrady nákladov za vykonanie odborných úkonov na žiadosť a úhrady za vyžiadané výkony a úkony, ktoré ŠÚKL poskytuje na základe právnych predpisov.

V nadväznosti na Sadzobník uhrádzajte poplatky bezhotovostným prevodom s použitím nasledovných platobných údajov: 

Číslo účtu pre platby za fakturované služby IBAN:

SK31 8180 0000 0070 0013 3630

Názov účtu:

Príjmový účet

Kód krajiny:

SK

Účel prevodu: 

VS (variabilný symbol)

IČO:

00165221

DIČ:

2020857036

IČ DPH:

SK2020857036  (ŠÚKL je platiteľom DPH len pri dodávkach zo zahraničia)

 

Viac informácií nájdete tu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png