sk

Vydávanie potvrdenia platnosti oznámenia o zmene typu IA/IB

Vybavovanie oznámenia / žiadosti o zmenu typu IA/IB 

október 2022

zmeny od poslednej aktualizácie

Štátny ústav informuje, že aktualizuje spôsob oznamovania vybavovania zmeny typu IA a IB nasledovne: 

Vybavovanie oznámenia/žiadosti o zmenu

Typ procesu

Záver

Zmena SmPC/PIL/OBL na konci procesu

Typ vydaného dokumentu

Spôsob odoslania dokumentu

dátum (ne)prijatia zmeny

NÁRODNÝ

Prijatie

ÁNO

Potvrdenie prijatia oznámenia o zmene (notifikácia)

ÚPVS

KEPečať

Prijatie

NIE

Potvrdenie prijatia oznámenia o zmene (notifikácia)

e-mail

odoslanie e-mailom (=dátum v notifikácii)

Čiastočné prijatie

ÁNO

Potvrdenie čiastočného prijatia oznámenia o zmene (notifikácia)

ÚPVS

KEPodpis

Čiastočné prijatie, Zamietnutie

NIE

Potvrdenie čiastočného prijatia oznámenia o zmene (notifikácia) / Informácia o zamietnutí (notifikácia)

ÚPVS

KEPečať

SK ako CMS

Prijatie

ÁNO

Potvrdenie prijatia oznámenia o zmene (notifikácia)

ÚPVS

KEPečať

Prijatie

NIE

N/A

N/A (ukončenie RMS štátom)

Approval/EoP RMS

Čiastočné prijatie

ÁNO

Potvrdenie čiastočného prijatia oznámenia o zmene (notifikácia)

ÚPVS

KEPodpis

Čiastočné prijatie, Zamietnutie

NIE

N/A

N/A (ukončenie RMS štátom)

(Partial) Approval/EoP RMS

SK ako RMS

Prijatie

ÁNO

Potvrdenie prijatia oznámenia o zmene (notifikácia)

ÚPVS

KEPečať

Prijatie

NIE

Approval/EoP Letter

e-mail

odoslanie e-mailom (=dátum v prílohe)

Čiastočné prijatie

ÁNO

Potvrdenie čiastočného prijatia oznámenia o zmene (notifikácia)

ÚPVS

KEPodpis

Čiastočné prijatie, Zamietnutie

NIE

Partial Approval/Rejection/Non- acceptance Letter

e-mail

odoslanie e-mailom (=dátum v prílohe)


Skratky/Pojmy:

Approval – prijatie/schválenie

CMS – príslušný členský štát

EoP – End of Procedure (ukončenie procesu)

EoP Letter – informácia o ukončení procesu

KE(Podpis/Pečať) – kvalifikovaný elektronický (podpis/pečať)

N/A – neaplikovateľné

OBL – Označenie vonkajšieho a vnútorného obalu lieku

Partial Approval – čiastočné prijatie

PIL – Písomná informácia pre používateľa

Rejection/Non-acceptance – zamietnutie

RMS – referenčný členský štát

SmPC – Súhrn charakteristických vlastností lieku

ÚPVS – Ústredný portál verejnej správy

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png