sk

Požiadavky na registráciu tradičných rastlinných liekov

POŽIADAVKY NA REGISTRÁCIU TRADIČNÝCH RASTLINNÝCH LIEKOV 

ŠÚKL pri registrácii tradičných rastlinných liekov postupuje v súlade s nižšie citovanou legislatívou. Na tradičné rastlinné lieky sa vzťahujú samostatné ustanovenia Zákona o lieku, ktoré presne vymedzujú ako rozsah základných pojmov, tak aj špecifické registračné postupy a požiadavky na dokumentáciu, ktorú je v takomto prípade potrebné predložiť.

Okrem toho ŠÚKL odporúča pri zostavovaní dokumentácie a podávaní žiadostí rešpektovať pokyny vzťahujúce sa k špecifickým otázkam  tradičných rastlinných liekov, tak ako ich vypracúva Výbor pre rastlinné lieky pri EMEA (HMPC – Herbal medicinal product comitee). Pokyny sú uvedené v častiach Ostatné pokyny a požiadavky  a Špecifické pokyny k dokumentácii .

Ďalšie odkazy:

Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), Guidance Documents:
http://www.emea.europa.eu/htms/human/hmpc/hmpcguide.htm


EMEA human medicinal products, časť "Herbal medicinal products":
http://www.emea.europa.eu/index/indexh1.htm

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png