sk

Formuláre

Sprievodný list - nové

Formulár na registráciu / oznámenie ZP - nové

Príloha k formuláru - nové

Príloha k formuláru pre ZP s rôznym účelom určenia - nové

Príloha k formuláru pri zmene názvu ZP - nové

Návrh na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb - nové, platný od 1.7.2022

Vzor – Splnomocnenie od výrobcu - nové

Žiadosť o vydanie Certificate of Free Sale

Žiadosť o vrátanie správneho poplatku - nové

Žiadosť o späťvzatie podania

ES vyhlásenie o zhode - vzor - nové

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png