sk

Očkovanie proti chrípke

ŠTÁTNY  ÚSTAV  PRE  KONTROLU  LIEČIV
Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26

Stanovisko ŠÚKL: Očkovanie proti chrípke

Televízia Markíza dňa 9.10.2002 odvysielala príspevok o rizikách očkovania proti chrípke. Súčasne na internetovej stránke www.markiza.sk bol uverejnený článok "Očkovanie môže byť aj nebezpečné". V dôsledku tohoto článku ŠÚKL dostal viacero dotazov na bezpečnosť vakcinácie proti chrípke.

U protichrípkových vakcín v súčasnej dobe nepribudli nové informácie o nových rizikách ani nedošlo k prehodnoteniu pôvodných informácií o rizikách. Považujú sa za relatívne bezpečné. Na vakcíny, ktoré sú v súčasnosti na trhu máme v databanke hlásených 6 prípadov, 5 z nich bolo závažných (viedli k hospitalizácii). Úmrtie ani trvalé poškodenie zdravia nám hlásené neboli. Reakcie neurologického charakteru nám hlásené neboli ani z pracoviska dr. Štofka. Reakcie, ktoré popisuje článok sa vyskytnúť môžu, sú uvedené v príbalovom letáku, boli však celosvetovo hlásené veľmi zriedkavo (menej ako 1:100 000 očkovaných).

Indikácie na očkovanie proti chrípke sú uvedené v príbalových informáciách a vo Vyhláške MZ SR. Tu sú uvedené skupiny pacientov (nad 65 rokov a vážne chorí pacienti), ktorých očkovanie môže ochrániť pred úmrtím. Ročne zomrie na následky chrípky vo svete približne pol milióna ľudí. Ročne sa použije 250 miliónov vakcín proti chrípke. Svetová zdravotnícka organizácia organizuje programy, ako zvýšiť očkovanosť proti chrípke.

Je potrebné brať do úvahy aj tieto skutočnosti:

  1. Po každom očkovaní sa objaví lokálna a spravidla aj celková reakcia. Tieto však nemajú byť veľkého rozsahu, veľkej intenzity a dlhého trvania. Ustupujú aj bez špecifickej liečby. Nepovažuje sa to za nežiaducu reakciu. Ich výskyt je častý - aj nad 10% očkovaných podľa druhu vakcíny.
  2. Zlou manipuláciou s vakcínou, predovšetkým skladovacích, transportných a aplikačných požiadaviek sa výskyt nežiaducich reakcií alebo zlyhanie očkovania môže zvýšiť.
  3. Ak sa vyskytne nejaké ochorenie po očkovaní, môže sa jednať iba o náhodné spojenie dvoch javov a očkovanie nemusí byť za vznik ochorenia zodpovedné. Pre veľmi nízku frekvenciu niektorých nežiaducich reakcií sú potrebné epidemiologické štúdie na posúdenie relatívneho rizika.
  4. Každé očkovanie má svoje špecifická, nie je možné prenášať poznatky z jedného očkovania na druhé.

K nedostatočnej informovanosti o rizikách vakcinácie proti chrípke treba uviesť, že často si záujemcovia o očkovanie kúpia vakcínu v lekárni bez konzultácie s lekárom. Vakcíny sú viazané na lekársky predpis, preto by sa mali vydávať až po predchádzajúcej konzultácii s lekárom. Je aj na pacientoch, aby sa informovali o možných rizikách a nespoliehali sa výhradne na reklamné materiály, ktoré poskytujú firmy.

V prípade Vášho bližšieho záujmu o očkovanie, môžete sa obrátiť na stánky Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré podrobne popisujú riziká a indikácie očkovania. Sú na  http://who.int/vaccines-diseases/safety/index.html  alebo www.who.int

Ak sa pri užívaní vakcín proti chrípke objaví závažný nežiaduci účinok, takúto reakciu je potrebné hlásiť na adresu: ŠÚKL,  Kvetná 11, 826 08 Bratislava 26, alebo na fax 02 529 317 34.

 

Bratislava, 10.10.2002
doc. RNDr. Ľ. Martinec, CSc.
Riaditeľ ŠÚKL

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png