sk

Riziko antikoncepcie

Riziko antikoncepcie

 Európska agentúra pre hodnotenie liekov EMEA v Londýne vydala 28. septembra 2001 spolu s ostatnými národnými liekovými agentúrami krátke vyhlásenie pre tlač o tom, že bude vydané jej stanovisko k vedeckému posúdeniu kardiovaskulárneho rizika perorálnych kombinovaných antikoncepčných prípravkov III. generácie. Nakoľko riziko nie je také závažné, aby bolo nutné uvedené prípravky stiahnuť z terapeutického použitia, bolo prijaté odporúčanie doplniť príslušné časti odborných informácií o prípravkoch.

 Originálny text tohoto prehlásenia možno nájsť na www.emea.eu.int. Toto prehlásenie hovorí o opatreniach za akých je možné ďalej uvedené prípravky používať.

 Agentúry členských štátov Európskej únie zverejnia stanovisko a odporúčania v plnej informácii dňa 1.10.2001.

 Informácie o konkrétnych opatreniach budú podané odbornej  verejnosti na Slovensku taktiež dňa 1.10.2001.

ŠÚKL, 28.9.2001


Oznam EMEA

CPMP concludes its assessment of 'third generation' combined oral contraceptives and the risk of venous thromboembolism.

The Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) today publishes the outcome of its assessment on the risk of venous thromboembolism associated with the use of so-called 'third generation' combined oral contraceptives.

The EMEA considers it important that the Committee's scientific review is made available and has published a public assessment report, together with an information letter to prescribers and importantly also to women who use oral contraceptives.

Position statement
CPMP public assessment report
Information for women using oral contraceptives
Dear Health Care professional letter

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png