sk

Liekové riziko 32/2008

Liekové riziko 32/2008

 

VYDÁVA: Komisia pre bezpečnosť liečiv a Národné centrum pre nežiaduce účinky liečiv ŠÚKL Bratislava, ako neperiodickú publikáciu, reg. č. 1884/98.


KONTAKTNÁ ADRESA: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, MUDr. P.Gibala CSc., Kvetná ul. 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: 02/507 01 239, fax: 02/507 01 297.
e-mail: pharmacovigilance@sukl.sk, www.sukl.sk.


UŽŠÍ REDAKČNÝ KRUH: Prof. MUDr. M. Kriška, DrSc., doc.MUDr. V. Korínková, CSc., MUDr. L. Božeková, CSc., MUDr. P. Gibala, CSc.

 

Obsah čísla 32/2008

  1. ACE inhibítory a antagonisty angiotenzínu II. – použitie v tehotenstve
  2. Heparín – nežiaduce účinky z dôvodu nekvality
  3. Prehľad hlásení nežiaducich účinkov za rok 2007
  4. Predĺženie QT intervalu a Torsades de point

Príloha:

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png